Uncategorized

Lê Nguyễn Hưng đã “giải ngân” 264 tỷ cuỗm của Eximbank vào việc gì?

le-nguyen-hung-da-giai-ngan-264-ty-cuom-cua-eximbank-vao-viec-gi

Như BizLIVE đã đề cập, VKSND Tối cao mới đây đã truy tố 6 bị can là cựu nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Hưng nguyên là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của ngân hàng này, trong đó, chiếm đoạt 245 tỷ đồng từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình và chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng từ hai khách hàng khác là Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Theo Cơ quan điều tra, Hưng dùng số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm để mua 450.000 USD của Công ty Anh Tùng.

Hưng dùng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí để mua 400.000 USD của Công ty Anh Tùng.

Số tiền chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình, Hưng lần lượt sử dụng như sau:

Hưng dùng hơn 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Trong đó, ngày 19/5/2014, Hưng đã sử dụng hơn 73 tỷ đồng để mua 20.000 chỉ vàng (2.000 lượng) SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Ngày 28/7/2014, Lê Nguyễn Hưng đã sử dụng 36,7 tỷ đồng để mua 10.000 chỉ vàng (1.000 lượng) SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Ngày 6/10/2014, Hưng đã sử dụng gần 42,2 tỷ đồng để mua hơn 11.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Hưng dùng gần 34,3 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để chuyển vào tài khoản cá nhân số 200014949610148 tên Nguyễn Thị Hồng Lê (cô của vợ Hưng) mà thực chất là do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký mở tài khoản và sử dụng. Trong đó chuyển hơn 21 tỷ đồng thanh toán thẻ Visa số 200014948317771 mang tên bà Lê, chuyển 1 tỷ đồng thanh toán thẻ Visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) và rút tiền mặt hơn 12 tỷ đồng.

Hưng dùng hơn 51,78 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để mua USD của Công ty Anh Tùng. Còn lại hơn 6,8 tỷ đồng Hưng rút tiền mặt.

Các giao dịch phát sinh trong tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê (do Hưng giả mạo chủ tài khoản để sử dụng), Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thụy Thùy Trang:

Tổng số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng trên thẻ Visa để thanh toán qua qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK) là hơn 200 tỷ đồng, đây là số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang chuyển hoặc thanh toán hóa đơn mua hàng ở nước ngoài.

Cụ thể, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng: Từ ngày 3/1/2012 đến ngày 25/1/2017, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chủ tài khoản sử dụng gần 109 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ Visa số 200014948317771, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê. Hưng dùng hơn 20 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ Visa số 200014948081821, chủ tài khoản Nguyễn Thụy Thùy Trang.

Tài khoản thẻ Visa số 200014948317771 chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng: Từ ngày 13/3/2014 đến ngày 8/10/2016, Hưng giao dịch trên tài khoản trên là hơn 119 tỷ đồng, trong đó giao dịch thành công là hơn 115 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).

Tài khoản thẻ Visa số 200024849143907 của Lê Nguyễn Hưng mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 23/6/2011 đến 30/10/2015, Lê Nguyễn Hưng nộp vào tài khoản trên là hơn 11 tỷ đồng, Lê Nguyễn Hưng sử dụng cá nhân và thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) hết.

Tài khoản thẻ Visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 24/1/2011 đến ngày 1/6/2016, tổng số tiền nộp vào để thanh toán tài khoản trên là hơn 73,8 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK).

Tài khoản cá nhân số 200014849439304 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 4/1/2011 đến ngày 15/12/2017, lũy kế phát sinh tài sản có trên tài khoản là hơn 218 tỷ đồng.

Theo Huyền Trâm

BizLive

vay thế chấp ô tô cho vay tien nóng trong ngày f88 cầm đồ f88 cầm đồ f88 cầm đồ việt nam f88 lãi suất cao lãi suất f88 f88 lãi suất f88